Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
Zarządzanie Procesowe - wykorzystanie kart kontrolnych do sterowania procesem wytwórczym

Data: 23-11-2017
Liczba godzin: 6
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Zarzadzanie Procesowe jest metodologią zarzadzania poprzez karty kontrolne Shewharta. Zakłada, że wyniki, parametry dowolnego procesu można przedstawić na wykresie wraz z wyliczonymi statystycznie granicami kontrolnymi, które pozwalają oddzielić naturalną zmienność od sytuacji wyjątkowych.Program:


1. Zbieranie danych.

2. Sposoby prezentacji danych.

3. Podstawowe pojęcia statystyczne: średnia, rozstęp, odchylenie standardowe.

4. Karta kontrolna (tworzenie, rodzaje, interpretacja).

Korzyści:

• Poznanie sposobów na to, jak analizować i doskonalić swoje procesy.

• Kierownictwo oraz managerowie liniowi mogą ukierunkować swoje działania na prawdziwe problemy, pozostając niewzruszonymi na zmienność naturalną procesu.

Adresaci:

Szkolenie skierowane do:

• firm, gdzie ogromna liczba codziennych problemów przytłacza,

• firm, które codziennie odnoszą się do celów,

• firm, które szukają systemowego rozwiązania na priorytetyzację problemów,

• kierownictwa, które szuka wskazówek jak analizować i doskonalić swoje procesy.

Charakter: Wykładowo-praktyczny, dyskusja.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe