Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Rozwój kompetencji trenera wewnętrznego, czyli podstawy prowadzenia szkoleń

Data: od 16-10-2017 do 17-10-2017
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Warsztaty dostarczają praktycznych rozwiązań oraz gotowych narzędzi i wskazówek do profesjonalnego przygotowania i skutecznego przeprowadzenia szkolenia. Zajęcia nastawione są na pogłębienie wiedzy i zrozumienie zasad efektywnego przekazywania wiedzy osobom dorosłym.

W programie szkolenia zawarte są działania umożliwiające doskonalenie umiejętności autoprezentacji, poznanie własnego stylu pracy trenera, przećwiczenie podstawowych narzędzi warsztatowych oraz zapoznanie się ze sposobami przyciągania uwagi audytorium. Pod koniec szkolenia uczestnicy stworzą na podstawie własnej oceny oraz informacji zwrotnych trenera i innych uczestników, indywidualną mapę własnych mocnych stron oraz obszarów wymagających doskonalenia w pracy trenerskiej.Program:

1. Uczenie się przez doświadczenie - podobieństwa i różnice pomiędzy uczeniem się dzieci i dorosłych (cykl Kolba).

2. Rola trenera wewnętrznego w różnych sytuacjach nauczania współpracowników.

3. Przygotowanie się do szkolenia:

   3.1.    Tworzenie klimatu sprzyjającego uczeniu się.

   3.2.    Pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć zanim zaczniemy szkolenie.

   3.3.    Rozłożenie w czasie poszczególnych modułów szkolenia.

   3.4.    Zbudowanie treści prezentacji i zakres przekazywanych wiadomości.

   3.5.    Dobór metod i narzędzi szkoleniowych do ludzi, stanowisk, kompetencji, motywacji.

4. Osobowość kluczem do stylu pracy trenera - stworzenie mapy osobowości trenera.

5. Komunikacja w trakcie szkolenia; przekaz informacji, komunikacja werbalna, szczególna rola komunikacji niewerbalnej.

6. Techniki podnoszenia motywacji i aktywności grupy w tym ćwiczenia ułatwiające budowanie atmosfery.

7. Sygnały trudności w pracy grupy – możliwości interwencji, zasady udzielania informacji zwrotnej poszczególnym osobom oraz grupie.

8. Jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami? Najlepsze praktyki.

Korzyści:

• Dzielenie się wiedzą wśród praktyków.

• Stworzenie listy przydatnych narzędzi, testów i ćwiczeń.

• Usystematyzowanie narzędzi radzenia sobie w sytuacjach problematycznych oraz z trudnymi uczestnikami.

• Wzmocnienie własnego wizerunku trenera.

• Poszerzenie wiedzy w zakresie motywacji i uczenia się ludzi dorosłych.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników prowadzących szkolenia wewnętrzne w swoich organizacjach, dla pracowników Działów Szkoleń oraz dla osób przygotowujących się do roli niezależnych trenerów.

Charakter: Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład, analizy przypadków, symulacje, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, dyskusje moderowane, testy autodiagnozy.

Szkolenie ma formę warsztatów kształcących i doskonalących umiejętności i postawy.

Zajęcia z wykorzystaniem kamery.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM, wykładowca (w obszerze kompetencji miękkich) na studiach podyplomowych Project Management, Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001, Strategie Zakupowe i Sourcing, Automotive Quality Expert, Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiada doświadczenie zawodowe w międzynarodowej korporacji na kierowniczych stanowiskach w działach HR. Zakres tematyczny szkoleń: skuteczna komunikacja, asertywność, profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, negocjacje, trening dla trenerów, narzędzia motywowania, ocena pracownicza, rekrutacja, umiejętności kierownicze (również mistrza produkcji oraz lidera utrzymania ruchu), leadership, rozwiązywanie problemów (z elementami Kaizen, PDCA), zarządzanie zespołem, zarządzanie przez cele, zarządzanie procesami. Opracowuje programy i przeprowadza szkolenia dla takich firm jak Leclerc, Legrand, Saint Gobain, ING Nationale Nederlanden, ICT, Actaris, UDT, Dalkia, Osmoza, Era, Telekomunikacja Polska, Luxottica, L’Oreal, Kosmepol, Magneti Marelli, Scania, Fagor Mastercook, Orlen. Wdrażała projekty doradcze z zakresu 5S dla Intier Automotive Closures oraz dla Safilin Polska.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe