Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny ISO 9001

Data: od 23-10-2017 do 24-10-2017
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008/2015


Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznym rozumieniem wymagań normy i sposobami pozyskiwania dowodów na ich spełnienie (lub nie spełnienie). Szkolenie obejmuje „powtórkę” z normy przeprowadzoną przez trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i optymalizowaniu systemu zarządzania jakością w firmach i instytucjach w tym  również administracji publicznej. Szkolenie ułatwia zrozumienie wymagań normy z punktu widzenia ich przydatności dla osiągania celów strategicznych, a więc ich praktycznego zastosowania. Oprócz porad dotyczących zasad i technik auditowania, uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z socjotechnikami niezbędnymi w działaniach auditowych. W programie szkolenie przewidziane są ćwiczenia mające ułatwić praktyczne stosowanie omawianych zasad.Szkolenie prowadzone jest zarówno w oparciu o normę ISO 9001 z 2008 roku jak i jej nowelizację z 2015 roku. Szczegółowy zakres programu szkolenia zostanie dostosowany do potrzeb uczestników.Program:

1. Wymagania i terminologia normy ISO 9001:2008/2015 (różnice, oraz nowe wymagania).

2. Zarządzanie procesowe.

3. Szanse i ryzyka związane z przeprowadzaniem audytów.

4. Mapowanie procesów.

5. Definicje i pojęcia związane z auditem systemu jakości.

6. Rola auditu w procesie oceny skuteczności systemu jakości.

7. Wytyczne normy ISO 9001:2008/2015 oraz ISO 19011 w zakresie auditów wewnętrznych.

8. Auditorzy – wymogi, zadania, utrzymywanie kwalifikacji.

9. Cele, zadania i rodzaje auditów.

10. Cykl i planowanie auditu.

11. Obowiązki i kompetencje auditora.

12. Działania przed auditem.

13. Proces auditu.

14. Techniki wywiadu i sposoby komunikacji.

15. Ćwiczenia.

16. Przygotowanie auditu oraz sporządzanie raportów (w tym zapisów dot. ewentualnych działań niezgodnych i korygujących).

17. Egzamin.

Korzyści:

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.

• Wskazania do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje umiejętności w powyższym zakresie.

• Osoby audytowane, które chcą poznać proces auditu.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie można również zrealizować w ramach programu eksperckiego Quality Officer.

Prowadzący szkolenie:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Podyplomowego Uniwersytetu Ekonomicznego z zarządzania jakością. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, specjalność zarządzanie jakością. Wieloletni praktyk zarządzania jakością w ochronie zdrowia. 8 lat doświadczenia we wdrażaniu, utrzymaniu, audytowaniu i doskonalenia systemów zarządzania jakością w sektorze usług. Posiada uprawnienia audytora wiodącego ISO 9001:2008. Od wielu lat pełnomocnik ds. zarządzania jakością w branży medycznej, odpowiedzialny za wdrożenie i doskonalenie systemu ISO 9001:2008 oraz programu akredytacji dla szpitali. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania jakością w monografiach i czasopismach naukowych takich jak Problemy Jakości, Zarządzanie Jakością, Towaroznawcze Problemy Jakości. Konsultant Luqam. Prowadzi w Luqam szkolenia „Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008” i „Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2008”.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe