Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Wewnętrzny Auditor Jakości w przemyśle motoryzacyjnym wg specyfikacji ISO/TS 16949 (szkolenie studenckie - Rzeszów)

Data: od 17-12-2016 do 18-12-2016
Liczba godzin: 16
Miejsce: Rzeszów
Cena: 398 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewnętrzny w przemyśle motoryzacyjnym wg specyfikacji ISO/TS 16949Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, kwalifikacji zawodowych oraz osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania jakością. Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011.Program:

1. Podejście procesowe – karta procesu.

2. Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949:

   2.1.    System zarządzania jakością,

   2.2.    Odpowiedzialność kierownictwa,

   2.3.    Zarządzanie zasobami,

   2.4.    Realizacja wyrobu,

   2.5.    Pomiary, analiza wobec doskonalenie.

3. Terminy i definicje wykorzystywane w specyfikacji – omówienie poszczególnych narzędzi pod kątem auditorskim (APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC).

4. Procedura auditowa:

   4.1.    Cele auditu i zakresy obowiązków,

   4.2.    Auditowanie – programy i procedury auditu,

   4.3.    Spotkanie otwierające,

   4.4.    Metody auditowe i ich właściwy wybór,

   4.5.    Techniki badania auditowego,

   4.6.    Zapis niezgodności – zasady zapisu i zapisy niekompletne,

   4.7.    Zakończenie auditu.

5. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Dokładne zapoznanie się z wymaganiami normy ISO/TS 16949 z jej praktycznym zastosowaniem.

• Poznanie procedury i zasad auditowania poparte przykładami i warsztatami.

• Poszerzenie kwalifikacji zawodowych.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane tematyką automotive, przygotwujące się do roli auditora lub wiążące swoją przyszłość z branżą automotive.

Charakter: Wykładowo-ćwiczeniowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: rzeszow@luqam.com


Szkolenie można zrealizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Systemów Zarządzania.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz