Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Budowanie zespołu i motywowanie pracowników

Data: 30-05-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Wybrane szkolenie nie posiada z góry wyznaczonego terminu. Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w tym szkoleniu - zapisz się poprzez odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Wystarczą 3 zapisane osoby, a zorganizujemy to szkolenie w dogodnym dla Uczestników terminie.


Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji menedżera w nowym lub zmieniającym się zespole i środowisku pracy. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób radzić sobie w trudnych, problematycznych sytuacjach. Nauczą się, w jaki sposób pracować nad emocjami w przypadku sytuacji konfliktowych.

Program:
1. Etapy budowania zespołu i rola kierownictwa w każdej fazie.
2. Role zespołowe.
3. Funkcjonowanie zespołu: charakterystyka skutecznych zespołów.
4. Podejmowanie decyzji grupowych – zalety i wady (negatywne zjawisko myślenia grupowego).
5. Funkcje menedżera (kierownika) w kierowaniu zespołem.
6. Przekazywanie głównych celów zespołowi.
7. Wybrane teorie motywowania:
   7.1.    Elton Mayo.
   7.2.    Piramida Maslowa w kontekście zawodowym.
   7.3.    Herzberg – czynniki motywujące i demotywujące.
8. Stworzenie klimatu motywującego do pracy w praktyce.
9. Narzędzia motywowania zespołowego i jednostek.
10. Rozwiązywanie trudnych, destrukcyjnych sytuacji w zespole.
Korzyści:
• Poznanie metod budowania efektywnego zespołu oraz motywowania jednostek i grup – wykorzystanie różnych narzędzi w zależności od etapu tworzenia zespołu, kompetencji jego członków oraz wyjściowego poziomu motywacji.
• Skuteczne przeprowadzenie zespołu przez etapy jego budowania.
• Zdobycie wiedzy na temat swojego dominującego stylu przewodzenia ludźmi.
• Zdolność określenia ról w zespole oraz skutecznego podziału zadań.
Adresaci:
• Dyrektorzy,
• Menadżerowie,
• Liderzy,
• Kandydaci na Kierowników,
• nowi Kierownicy,
• wszyscy, którzy chcieliby usystematyzować wiedzę na temat budowania i motywacji zespołu.
Charakter: Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład, analizy przypadków, symulacje, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, dyskusje moderowane, testy autodiagnozy.
Szkolenie ma formę warsztatów kształcących i doskonalących umiejętności i postawy.
Istnieje możliwość wykorzystania kamery.
Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Przy zapisie min. 3 osób na dane szkolenie termin jego realizacji następuje do miesiąca czasu od momentu zapisu ostatniego Uczestnika.


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz