Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Budowanie zespołu i motywowanie pracowników

Data: od 11-03-2019 do 12-03-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Wybrane szkolenie nie posiada z góry wyznaczonego terminu. Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w tym szkoleniu – zapisz się poprzez odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Wystarczą 3 zapisane osoby, a zorganizujemy to szkolenie w dogodnym dla Uczestników terminie.


Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji menedżera w nowym lub zmieniającym się zespole i środowisku pracy. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób radzić sobie w trudnych, problematycznych sytuacjach. Nauczą się, w jaki sposób pracować nad emocjami w przypadku sytuacji konfliktowych.Program:

1. Etapy budowania zespołu i rola kierownictwa w każdej fazie.

2. Role zespołowe.

3. Funkcjonowanie zespołu: charakterystyka skutecznych zespołów.

4. Podejmowanie decyzji grupowych – zalety i wady (negatywne zjawisko myślenia grupowego).

5. Funkcje menedżera (kierownika) w kierowaniu zespołem.

6. Przekazywanie głównych celów zespołowi.

7. Wybrane teorie motywowania:

   7.1.    Elton Mayo.

   7.2.    Piramida Maslowa w kontekście zawodowym.

   7.3.    Herzberg – czynniki motywujące i demotywujące.

8. Stworzenie klimatu motywującego do pracy w praktyce.

9. Narzędzia motywowania zespołowego i jednostek.

10. Rozwiązywanie trudnych, destrukcyjnych sytuacji w zespole.

Korzyści:

• Poznanie metod budowania efektywnego zespołu oraz motywowania jednostek i grup – wykorzystanie różnych narzędzi w zależności od etapu tworzenia zespołu, kompetencji jego członków oraz wyjściowego poziomu motywacji.

• Skuteczne przeprowadzenie zespołu przez etapy jego budowania.

• Zdobycie wiedzy na temat swojego dominującego stylu przewodzenia ludźmi.

• Zdolność określenia ról w zespole oraz skutecznego podziału zadań.

Adresaci:

• Dyrektorzy,

• Menadżerowie,

• Liderzy,

• Kandydaci na Kierowników,

• nowi Kierownicy,

• wszyscy, którzy chcieliby usystematyzować wiedzę na temat budowania i motywacji zespołu.

Charakter: Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład, analizy przypadków, symulacje, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, dyskusje moderowane, testy autodiagnozy.

Szkolenie ma formę warsztatów kształcących i doskonalących umiejętności i postawy.

Istnieje możliwość wykorzystania kamery.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Przy zapisie min. 3 osób na dane szkolenie termin jego realizacji następuje do miesiąca czasu od momentu zapisu ostatniego Uczestnika.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM, wykładowca (w obszerze kompetencji miękkich) na studiach podyplomowych Project Management, Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001, Strategie Zakupowe i Sourcing, Automotive Quality Expert, Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiada doświadczenie zawodowe w międzynarodowej korporacji na kierowniczych stanowiskach w działach HR. Zakres tematyczny szkoleń: skuteczna komunikacja, asertywność, profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, negocjacje, trening dla trenerów, narzędzia motywowania, ocena pracownicza, rekrutacja, umiejętności kierownicze (również mistrza produkcji oraz lidera utrzymania ruchu), leadership, rozwiązywanie problemów (z elementami Kaizen, PDCA), zarządzanie zespołem, zarządzanie przez cele, zarządzanie procesami. Opracowuje programy i przeprowadza szkolenia dla takich firm jak Leclerc, Legrand, Saint Gobain, ING Nationale Nederlanden, ICT, Actaris, UDT, Dalkia, Osmoza, Era, Telekomunikacja Polska, Luxottica, L’Oreal, Kosmepol, Magneti Marelli, Scania, Fagor Mastercook, Orlen. Wdrażała projekty doradcze z zakresu 5S dla Intier Automotive Closures oraz dla Safilin Polska.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz