Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - poziom Yellow Belt (szkolenie studenckie w ramach Letniej Akademii LUQAM - Gdańsk)

Data: od 09-09-2016 do 11-09-2016
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Gdańsk
Cena: 440 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie jest wstępem do bardziej zaawansowanych szkoleń, poświęconych metodom statystycznym w strategii Six Sigma. Jego celem jest zapoznanie uczestników zarówno ze strategią Six Sigma jak i strukturą organizacyjną obowiązującą w jej ramach.

Program obejmuje omówienie niestatystycznych metod wykorzystywanych w opisie i usprawnianiu procesów w przedsiębiorstwie, jak również wprowadza do prostych zagadnień statystycznych, które są pomocne we wstępnej fazie opisu i analizy procesów.

Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii Six Sigma oraz zasad jej stosowania do usprawniania procesów w firmie. Szkolenie przybliża aspekty wdrażania Six Sigma i ułatwia kadrze kierowniczej podjęcie decyzji co do dalszych kroków związanych z rozpoczęciem programu.


Program szkolenia:

1 dzień:

1. Koncepcja Six Sigma.

2. Istota sigmy.

3. Cele koncepcji Six Sigma.

4. Różnice pomiędzy podejściem Six Sigma a systemami zapewnienia jakości ISO 9001:2008.

5. Model DMAIC - Define, Measure, Analyse, Improve, Control.

2 dzień:

1. Narzędzia wykorzystywane w modelu DMAIC.

2. SPC- statystyczne sterowanie procesem.

3. Statystyka – podstawowe pojęcia.

4. Przyczyny zmienności procesów.

5. Wyznaczanie wskaźników zdolności procesu i maszyn.

6. Karty kontrolne dla zmiennych liczbowych.

7. Karty kontrolne dla zmiennych atrybutowych.

8. MSA – analiza systemów pomiarowych.

9. Analiza systemów pomiarowych dla cech mierzalnych.

10. Analiza systemów pomiarowych przy ocenie atrybutowej. 

3 dzień:

1. Narzędzia wykorzystywane w modelu DMAIC.

- FMEA – analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad.

- FMEA projektu.

- FMEA procesu.

- QFD – rozwiniecie funkcji jakości.

- Model Kano.

2. Zakres ról i odpowiedzialności w projekcie Six Sigma.

- Executives.

- Champions.

- Master Black Belt.

- Black Belt.

- Green Belt.

3. Podsumowanie – zakończenie szkolenia

4. Egzamin końcowy

Cena zawiera:

- certyfikat  jednostki certyfikującej SwissCert

- materiały szkoleniowe

- poczęstunek

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Szkolenia studenckie przeznaczone są dla osób posiadających status studenta/doktoranta studiów dziennych i zaocznych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych i pracowników firm rozpatrywane są indywidualnie.

Informacje o szkoleniu: gdansk@luqam.com

Informacje o Letniej Akademii LUQAM znajdują się na stronie http://www.luqam.com/letnia-akademia-2016  

Prowadzący szkolenie:

Trener, konsultant, i koordynator programu TPM Champion w LUQAM. Doświadczony auditor Ligi Mistrzów 5S, wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy oraz opiekun merytoryczny kierunku TPM Champion. Utrzymanie Ruchu w Praktyce. Wieloletni pracownik międzynarodowych koncernów elektrycznych specjalizujących się w produkcji sprzętu RTV i AGD. W ramach obowiązków zawodowych wdrażał i koordynował systemy usprawniające produkcję z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing. Dokonywał analiz kosztów procesów produkcyjnych, prowadził warsztaty optymalizacyjne. Posiada bogate doświadczenie we wprowadzaniu nowych projektów produkcyjnych, powoływaniu i zarządzaniu grupami roboczymi do celów szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów produkcyjnych oraz generowania oszczędności. Posiada również praktyczne doświadczenia zawodowe w branży automotive oraz w firmie produkującej opakowania. Specjalizuje się w narzędziach Lean, w szczególności 5S, Kompleksowym Produktywnym Utrzymaniu Ruchu, SMED, VSM oraz w projektach Six Sigma i Lean Office.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz