Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Koordynator Industrial Engineering (szkolenie studenckie w ramach Letniej Akademii LUQAM - Gdańsk)

Data: od 19-08-2016 do 21-08-2016
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Gdańsk
Cena: 440 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie adresowane jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w sektorze produkcji w obszarze doskonalenia i optymalizacji procesów oraz usprawniania organizacji i metod pracy.

Wprowadza ono uczestników w zagadnienia związane z standaryzacją oraz mapowaniem strumieni wartości. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi narzędziami do eliminacji strat i redukcji kosztów oraz sposobami ich praktycznego wykorzystania. Sugerowane jest, aby uczestnicy szkolenia posiadali podstawową wiedzę z zakresu Lean Manufacturing.


Program szkolenia:


1. LEAN:  

- Definicja LEAN Manufacturing - dlaczego pracujemy nad redukcją kosztów

- 5 zasad Lean

- 7 MUDA

- Standaryzacja pracy jako podstawowe narzędzie

- Autojakość

- elementy 5S i wizualizacji

2. JiT

- przejście od systemu Push do One Piece Flow

- system Pull –narzędzie do wprowadzenia systemu Pull

- Karty Kanban –wybrane przykłady z firm

- Poziomowanie produkcji – heijunka

- Bufor, Supermarket –obliczanie ilości Kart Kanban/ wielkości zapasu

- WIP

3. VSM - narzędzie do eliminacji strat:

- Proces wykorzystania VSM jako narzędzia optymalizującego –projekty Kaizen

- Główne kroki podczas Mapowania Strumienia Wartości –przedstawienie przepływu materiału i informacji przykładowego procesu produkcyjnego

- Tworzenie VSM stanu obecnego

- Tworzenie VSM stanu przyszłego

- Określenie planu działań i jego realizacja

Warsztaty –symulacja procesu produkcyjnego na specjalnie przygotowanym przykładzie (gra symulacyjna). Doskonalenie procesu produkcyjnego w oparciu o mapę strumienia wartości. 

4. Egzamin końcowy


Cena zawiera:

- certyfikat jednostki certyfikującej SwissCert

- materiały szkoleniowe

- poczęstunek

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Szkolenia studenckie przeznaczone są dla osób posiadających status studenta/doktoranta studiów dziennych i zaocznych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych i pracowników firm rozpatrywane są indywidualnie.

Informacje o szkoleniu: gdansk@luqam.com  

Informacje o Letniej Akademii LUQAM znajdują się na stronie http://www.luqam.com/letnia-akademia-2016

Prowadzący szkolenie:

Trener, konsultant i koordynator Dedykowanych Systemów Produkcyjnych w LUQAM. Wszechstronny trener-wdrożeniowiec. Doświadczony auditor Ligi Mistrzów 5S i programu TPM Champion. Wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy, TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce, Quality Excellence - Auditor Wiodący ISO 9001, Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Od kilkunastu lat związany z projektami Lean Management. Pracował na stanowiskach Kierownika Procesu, Koordynatora projektów Lean Manufacturing, Szefa Zespołu Optymalizacji. Pracował zarówno w międzynarodowym koncernie produkującym dla branż AGD i automotive, gdzie poznawał zachodnie podejście do kwestii optymalizacji, jak i w mniejszej polskiej firmie spożywczej, gdzie stał się mentorem wdrożenia systemu opartego na Systemie Produkcyjnym Toyoty, a także w firmach z branży meblarskiej i produkcji AGD. Posiada doświadczenie w pracy jako zewnętrzny Quality Manager odpow
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz