Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Kaizen i Poka Yoke

Data: 27-06-2016
Liczba godzin: 6
Miejsce: Gdańsk
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

POKA-YOKE (zapobieganie błędom) to wszelkiego rodzaju metody wspomagające operatorów w wyeliminowaniu pomyłek podczas wykonywania pracy, spowodowanych np. pobraniem nieodpowiednich elementów, ich pominięciem lub błędnym zamontowaniu. Bardzo często zapobieganie błędom określane jest również jako mistakeproofing (zapobieganiem pomyłkom), baka yoke (zapobieganie głupocie).

KAIZEN to doskonalenie organizacji metodą "małych kroków". Zbudowanie systemu wspierającego poprawę wszystkich procesów organizacji. Dobry system pomysłów pracowniczych powinien opierać się na metodzie Kaizen.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do metody KAIZEN - geneza i jej rozwój.

2. Rodzaje Kaizen w organizacjach.

3. Zasady budowy systemu Kaizen w organizacji.

  3.1. Zbieranie danych.

  3.2. Analiza danych.

  3.3. Działania korygujące.

  3.4. Wizualizacja wyników.

4. Rodzaje POKA-YOKE na przykładach praktycznych.

5. Kontinuum error proofing - ćwiczenia.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: asiejek@luqam.com FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz