Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Koordynator Industrial Engineering (szkolenie studenckie Olsztyn)

Data: od 15-04-2016 do 17-04-2016
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Olsztyn
Cena: 440 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Miejsce szkolenia: Olsztyn 


Szkolenie adresowane jest to osób, wiążących swoją przyszłość z pracą w sektorze produkcji w obszarze doskonalenia obszarów, optymalizacji procesów oraz usprawniania organizacji i metod pracy.


Wprowadza ono uczestników w zagadnienia związane z Lean Manufacturing, standaryzacją oraz mapowaniem strumieni wartości. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi narzędziami do eliminacji strat i redukcji kosztów oraz sposobami ich praktycznego wykorzystania.

Program szkolenia:

1. LEAN:  

- Definicja LEAN Manufacturing - dlaczego pracujemy nad redukcją kosztów

- Zainstalowana wydajność –ATT

- Wymagania ilościowe klienta –TT

- System Push, system Pull –narzędzie do wprowadzenia systemu Pull

- Karty Kanban –wybrane przykłady z firm

- Poziomowanie produkcji – heijunka

- Bufor, Supermarket –obliczanie ilości Kart Kanban/ wielkości zapasu

- WIP

- Ćwiczenie - symulacja systemu pull/push – analiza i wnioski

2. Standaryzacja pracy jako podstawowe narzędzie IE:

- Dlaczego należy standaryzować operacje?

- Przykład standaryzacji pracy, wyjaśnienie stosowanych narzędzi

- Ćwiczenie - symulacja linii produkcyjnej, standaryzacja wykonywana przez uczestników

3. VSM - narzędzie do eliminacji strat:

- Proces wykorzystania VSM jako narzędzia optymalizującego –projekty Kaizen

- Główne kroki podczas Mapowania Strumienia Wartości –przedstawienie przepływu materiału i informacji przykładowego procesu produkcyjnego

- Tworzenie VSM stanu obecnego

- Tworzenie VSM stanu przyszłościowego

- Określenie planu działań i jego realizacja

- Omawianie wybranych rzeczywistych przykładów z firm

- Omawianie case’ów

- Wykorzystanie narzędzi Lean do doskonalenia przepływów: SMED,

- Standaryzacja, TPM –wybrane przykłady z firm

- Warsztaty –symulacja procesu produkcyjnego na specjalnie przygotowanym przykładzie - praca w grupach przy aktywnym udziale trenera

- Opracowanie Mapy stanu obecnego

- Opracowanie Mapy stanu przyszłościowego –burza mózgów, metoda 635

4. Egzamin końcowy

Cena zawiera:

- certyfikat  jednostki certyfikującej SwissCert

- materiały szkoleniowe

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Szkolenia studenckie przeznaczone są dla osób posiadających status studenta/doktoranta studiów dziennych i zaocznych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych i pracowników firm rozpatrywane są indywidualnie. 

Informacje o szkoleniu: olsztyn@luqam.com   

Prowadzący szkolenie:

Trener, konsultant i koordynator Dedykowanych Systemów Produkcyjnych w LUQAM. Wszechstronny trener-wdrożeniowiec. Doświadczony auditor Ligi Mistrzów 5S i programu TPM Champion. Wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy, TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce, Quality Excellence - Auditor Wiodący ISO 9001, Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Od kilkunastu lat związany z projektami Lean Management. Pracował na stanowiskach Kierownika Procesu, Koordynatora projektów Lean Manufacturing, Szefa Zespołu Optymalizacji. Pracował zarówno w międzynarodowym koncernie produkującym dla branż AGD i automotive, gdzie poznawał zachodnie podejście do kwestii optymalizacji, jak i w mniejszej polskiej firmie spożywczej, gdzie stał się mentorem wdrożenia systemu opartego na Systemie Produkcyjnym Toyoty, a także w firmach z branży meblarskiej i produkcji AGD. Posiada doświadczenie w pracy jako zewnętrzny Quality Manager odpow
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz