Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Risk Manager (szkolenie studenckie Gdańsk)

Data: od 21-11-2015 do 22-11-2015
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 348 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby uczestnicy praktycznie od samego początku uczyli się stosowania nowoczesnych narzędzi do oceny ryzyka (m.in. takich jak FMEA, czy BowTie). Pierwsza część szkolenia jest swoistym wprowadzeniem, wyjaśniającym idee ryzyka. Druga część przedstawia w praktyczny sposób metodę budowania struktury zarządzania ryzykiem, która kończy się wypracowaniem – przy wsparciu trenera – kryteriów dla procesu oceny i zarządzania ryzykiem. Trzecia część – to już czysta praktyka - w oparciu o rozbudowane scenariusze opisujące funkcjonowanie „wirtualnej firmy” uczestnicy wcielają się w rolę menadżerów średniego szczebla i wspólnie prowadzą analizę potencjalnych szans i zagrożeń jakie mogą przeszkodzić im w osiągnięciu kluczowych kierunków rozwoju wskazanych przez najwyższe kierownictwo. Czwarta i zarazem ostatnia część szkolenia, ukierunkowuje uczestników na proces decyzyjny, który ostatecznie kończy cykl oceny ryzyka i rozpoczyna proces zarządzania ryzykiem.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem.

2. Projektowanie struktury ramowej zarządzania ryzykiem

3. Wdrażanie procesu zarządzania ryzykiem

4. Monitorowanie, przegląd oraz ciągłe doskonalenie struktury ramowej zarządzania ryzykiem

5. Ustalenie kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego procesu zarządzania ryzykiem

6. Definiowanie kryteriów ryzyka

7. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka

8. Postępowanie z ryzykiem (wybór opcji).

9. Przygotowanie i wdrażanie planów postępowania z ryzykiem.

10. Monitorowanie i przegląd procesu zarządzania ryzykiem.

11. Warsztat – proces zarządzania ryzykiem w „wirtualnej firmie”

12.   Test końcowy

Cena zawiera:

-   certyfikat międzynarodowej jednostki certyfikującej SwissCert

-   materiały szkoleniowe

-   poczęstunek

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Szkolenia studenckie przeznaczone są dla osób posiadających status studenta/doktoranta studiów dziennych i zaocznych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych i pracowników firm rozpatrywane są indywidualnie.

Informacje o szkoleniu: gdansk@luqam.comFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz