Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Warsztaty Lean - Kaizen Blitz i SMED

Data: 28-08-2015
Liczba godzin: 6
Miejsce: Gdańsk
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Idealne szkolenie dla osób chcących  rozpocząć działania optymalizacyjne w praktyce. Szkolenie składa się z dwóch bloków tematycznych: KAIZEN BLITZ czyli szybkie i skoncentrowane akcje doskonalące, SMED – działania zmierzające do redukcji czasów przezbrojeń. 

Dzięki znajomości filarów optymalizacji, każdy uczestnik szkolenia może zostać liderem Lean Manufacturing w swoim miejscu pracy. Szkolenie dynamiczne i mocno angażujące biorących w nim udział.

Program:

Poznanie metodyki optymalizacji linii produkcyjnych metodą Kaizen Blitz

Optymalizacja metodą Kaizen Blitz - symulacja linii produkcyjnej

Idea SMED i etapy wdrożenia SMED - prezentacja metody

Warsztaty SMED - symulacja przezbrojenia

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z częścią warsztatową

Korzyści:

Znajomość metodologii SMED i Kaizen

Umiejętność zorganizowania i poprowadzenia podstawowego warsztatu redukującego czas przezbrojenia w swojej Firmie (poparta symulacją praktyczną)

Umiejętność zorganizowania i poprowadzenia skoncentrowanych działań Kaizen w swojej organizacji.

Umiejętność wykonania analizy (poparta przykładem praktycznym

Adresaci:

Firmy produkcyjne mające problem ze zbyt długim czasem przezbrojenia lub chcących optymalizować dalej istniejące czasy przezbrojeń poprzez standaryzację i modyfikacje istniejącego wyposażenia

Firmy pragnące usprawnić wydajnościowo i lepiej zorganizować swoje linie i stanowiska produkcyjne

Organizacje pragnące bliżej przyjrzeć się metodyce SMED i HOSHIN

Pracownicy działów technicznych, technologicznych,  utrzymania ruchu i produkcji

Inżynierowie i specjaliści wspierający proces oraz kadra zarzadzająca w tychże działach

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: gdansk@luqam.com

Prowadzący szkolenie:

Konsultant Luqam z zakresu Lean Manufacturing. Wdraża systemy Lean na produkcji przez prowadzenie warsztatów takich jak SMED, Hoshin, 5S, VSA, Muda hunting oraz szkolenia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w branży automotive, gdzie był odpowiedzialny za wrażanie Lean, prowadzenie projektów związanych z ciągłym ulepszaniem i zwalczaniem strat w kooperacji z klientami i dostawcami. Koordynował realizację zamówień klientów przez tworzenie głównego planu produkcyjnego, a także zarządzał ponad 100 osobowym zespołem pracowników. Był odpowiedzialny za nadzór procesu szkolenia pracowników, system oceniania, analizy danych produkcyjnych oraz rozwiązywanie problemów. Dzięki pracy w różnych obszarach produkcji posiada umiejętność dostosowywania dostępnych zasobów do warunków, analizy wpływu zmian na poszczególne obszary.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz