Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Lider Lean Manufacturing (szkolenie studenckie Gdańsk)

Data: od 24-10-2014 do 26-10-2014
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Gdańsk
Cena: 440 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Lean Manufacturing (czyli produkcja odchudzona) to system zarządzania produkcją, którego celem jest likwidacja metodami organizacyjnymi wszelkiego rodzaju strat poprzez: poprawienie jakości produktu, realizację dostaw na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym czasu), redukcję zapasów magazynowych. Lean Manufacturing cieszy się coraz większym zainteresowaniem, szczególnie w branży motoryzacyjnej, spożywczej, medycznej czy FMCG.

Szkolenie to trzy dni intensywnych wykładów i warsztatów  adresowane do osób zainteresowanych tematyką produkcji odchudzonej z wykorzystaniem narzędzi takich, jak: 5S, TPM, SMED, VSM, Poka-Yoke, Kanban, Kaizen czy Just in Time.

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla studentów, którzy swoją karierę wiążą z pracą w sektorze produkcji w obszarze doskonalenia procesów, poprawy jakości oraz usprawniania organizacji i metod pracy z wykorzystaniem lean.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing Toyota Production System.

2. Identyfikacja i rodzaje strat.

3. Wdrażanie - etapy, pułapki.

4. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing:

    4.1. Kaizen (drobne usprawnienia).

    4.2. Jakość w produkcji - Jidoka, Poka Yoke.

    4.3. Zarządzanie wizualne (Mieruka, Miseruka).

    4.4. Standaryzacja pracy.

    4.5. Planowanie produkcji - JIT, Kanban, Heijunka

    4.6. TPM (Produktywne utrzymanie ruchu).

    4.7. 5S (Porządek i organizacja pracy):

           - Idea systemu 5S.

           - Etapy wdrożenia systemu 5S w podległym obszarze.

           - Plan i wdrożenie systemu 5S w firmie.

    4.8. Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości):

           - Idea mapowania strumienia wartości.

           - Symbole stosowane w mapowaniu strumienia wartości.

           - Mapowanie obecnego strumienia wartości.

           - Sporządzenie mapy przyszłego strumienia wartości.

           - Plan i wdrożenie zmian.

    4.9. SMED (Szybka zmiana narzędzia):

           - Idea SMED.

           - Etapy wdrożenia SMED.

           - Narzędzia pomocnicze w realizacji SMED.

5. Warsztaty praktyczne: Lean Play- gra symulacyjna

Podstawowe informacje:

Czas trwania
: 3 dni - 17,5 h (piątek w godzinach popołudniowych, sobota, niedziela)

Miejsce: Biuro LUQAM, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3.

Charakter: wykłady + ćwiczenia + całodniowa gra symulacyjna Lean Play

Cena szkolenia: 440 zł.

Cena zawiera:

- międzynarodowy certyfikat Bureau Veritas (dla studentów studiów dziennych) lub DEKRA Certification (dla pozostałych uczestników),

- materiały szkoleniowe,

- poczęstunek

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: gdansk@luqam.comFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz