Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

Rozwój kompetencji trenera wewnętrznego, czyli podstawy prowadzenia szkoleń

Data: 21-11-2014
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 780 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

 ych w pracy trenerskiej. Zostaną także wyposażeni w toolkit „Podstawy pracy trenera wewnętrznego”.


 

Program:

Wprowadzenie

Poznanie aktualnych indywidualnych motywacji uczestników szkolenia, prezentacja celów szkoleniowych oraz zasad uczestnictwa w działaniach warsztatowych

Uczenie się osób dorosłych

Podobieństwa i różnice pomiędzy uczeniem się młodych ludzi i dorosłych (cykl Kolba)

Czynniki mające wpływ na tempo i jakość uczenia się dorosłych - wnioski praktyczne:

- Co powinien brać pod uwagę trener

- Jak dobrać narzędzie szkoleniowe do stanowisk, ludzi i kompetencji

Rola trenera w różnych sytuacjach uczenia się dorosłych w specyfice pracy trenera wewnętrznego

Narzędzia szkoleniowe: zasady budowania prezentacji, case study

Osobowość kluczem do stylu pracy trenera

Diagnoza indywidualnej struktury osobowości poprzez psychologiczne testy osobowości MBTI, test stylów uczenia się i przekazywania wiedzy

Stworzenie MAPY OSOBOWOŚCI trenera: indywidualna analiza S.W.O.T

Narzędzia pracy trenera – prowadzenie szkoleń

Techniki podnoszenia motywacji i aktywności grupy w tym ćwiczenia ułatwiające budowanie atmosfery

Sygnały trudności w pracy grupy – możliwości interwencji; zasady udzielania informacji zwrotnej poszczególnym osobom oraz grupie

Jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami? Najlepsze praktyki

Styl pracy trenera

Przeprowadzenie przez każdego uczestnika 10 min. fragmentu szkolenia: analiza i feedback

Niezbędnik trener

Podsumowanie szkolenia

Podsumowanie i wnioski związane z postawami i umiejętnościami uczestników

Podsumowanie i wnioski związane z wdrażaniem konkretnych zachowań i rozwiązań w pracy

 

Korzyści:

Dzielenie się wiedzą wśród praktyków

Stworzenie listy przydatnych narzędzi i ćwiczeń

Usystematyzowanie narzędzie radzenia sobie z trudnymi uczestnikami

Wzmocnienie własnego wizerunku trenera

Poszerzenie wiedzy w zakresie motywacji i uczenia się ludzi dorosłychFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz