Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

Proces wdrożenia zmiany w kontekście pracowniczym

Data: od 17-11-2014 do 18-11-2014
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Celem kursu jest przygotowanie do wdrażania zmian i przeciwdziałania ich niepożądanym skutkom. Uczestnicy zapoznają się z mechanizmami rządzącymi zmianą oraz nabędą umiejętności przezwyciężania oporów wobec zmian.

 

Program:

Powody zmian w firmie – diagnozowanie zmian

Wykryć, zrozumieć i zareagować na opór:

- Przyczyny oporu/postawy przeciwników zmian (postawa racjonalna, strach, wygodnictwo, sceptycyzm)

- Test na Twój autorytet

Reakcja na zmiany: zaprzeczenie, złość, targowanie się, smutek akceptacja

Przezwyciężenie oporu wobec zmian:

- Szkolenie i informowanie

- Uczestnictwo i wciąganie ludzi

- Ułatwianie i poparcie

- Negocjacje i uzgodnienia

- Wyraźne lub ukryte wymuszenie

Zmiana modelu organizacji, zmiany w strukturze

Założenia towarzyszące zmianie

Trudność wprowadzenia zmiany (płaszczyzna techniczno-technologiczna, organizacyjno-strukturalna, płaszczyzna ludzka)

 Ludzie – jakościowe postrzeganie zmian (zarząd i dyrektorzy, kadra kierownicza, pracownicy)

Pracownicy w trakcie zmian

Źródła oporu wobec zmian

Zarządzanie informacją – narzędzia wspomagające zmiany (opracowanie projektu komunikacji, wewnętrznej, korzyści z komunikacji wewnętrznej)

Typy potrzeb ujawniających się w każdej sytuacji zmiany

Proces przewodzenia zmianom

 

Korzyści:

Zrozumienie procesu wdrażania zmiany w organizacji

Umiejętność przygotowania, zaangażowania i wsparcia pracowników w fazie przemian

Poznanie źródeł oporów wobec zmian i sposób na ich skuteczne przezwyciężenie

Poprawienie jakości kontaktów ze współpracownikami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz