Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

Budowanie zespołu i motywowanie

Data: od 22-09-2014 do 23-09-2014
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji menedżera w nowym lub zmieniającym się zespole i środowisku pracy. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób radzić sobie w trudnych, problematycznych sytuacjach. Nauczą się, w jaki sposób pracować nad emocjami w przypadku sytuacji konfliktowych.

 

Program:

Etapy budowania zespołu i rola kierownictwa w każdej fazie

Role zespołowe

Funkcjonowanie zespołu: charakterystyka skutecznych zespołów

Podejmowanie decyzji grupowych – zalety i wady (negatywne zjawisko myślenia grupowego)

Funkcje menedżera (kierownika) w kierowaniu zespołem

Przekazywanie głównych celów zespołowi

Wybrane teorie motywowania:

- Elfan Mayo

- Piramida Maslowa w kontekście zawodowym

- Herzberg – czynniki motywujące i demotywujące

Narzędzia motywowania zespołowego i jednostek

Rozwiązywanie trudnych, destrukcyjnych sytuacji w zespole

 

Korzyści:

Poznanie metod budowania efektywnego zespołu oraz motywowania jednostek i grup – wykorzystanie różnych narzędzi w zależności od etapu tworzenia zespołu, kompetencji jego członków oraz wyjściowego poziomu motywacji

Skuteczne przeprowadzenie zespołu przez etapy jego budowania

Zdobycie wiedzy na temat swojego dominującego stylu przewodzenia ludźmi

Zdolność określenia ról w zespole oraz skutecznego podziału zadań

 

Charakter:  Interaktywne warsztaty FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz