Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Lean Manufacturing

Data: od 22-09-2014 do 24-09-2014
Liczba godzin: 21
Miejsce: Łódź
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

 Lean Manufacturing (czyli produkcja odchudzona) to system zarządzania produkcją, którego celem jest likwidacja metodami organizacyjnymi wszelkiego rodzaju strat poprzez: poprawienie jakości produktu, realizację dostaw na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym czasu), redukcję zapasów magazynowych.


Lean Manufacturing wykorzystuje szereg narzędzi takich jak:

- 5S,

- TPM – produktywne utrzymanie ruchu,

- SMED – szybka zmiana narzędzia,

- VSM – mapowanie strumienia wartości,

- Poka-Yoke,

- Kanban,

- Kaizen,

- Just in Time.

 

Program:

Dzień 1 i 2

Wprowadzenie do Lean Manufacturing Toyota Production System.

Identyfikacja i rodzaje strat.

Wdrażanie - etapy, pułapki.

Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing:

Kaizen (drobne usprawnienia).

Jakość w produkcji - Jidoka, Poka Yoke.

Zarządzanie wizualne (Mieruka, Miseruka).

Standaryzacja pracy.

Planowanie produkcji - JIT, Kanban, Heijunka

TPM (Produktywne utrzymanie ruchu).

5S (Porządek i organizacja pracy):

Idea systemu 5S.

Etapy wdrożenia systemu 5S w podległym obszarze.

Plan i wdrożenie systemu 5S w firmie.

Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości):

Idea mapowania strumienia wartości.

Symbole stosowane w mapowaniu strumienia wartości.

Mapowanie obecnego strumienia wartości.

Sporządzenie mapy przyszłego strumienia wartości.

Plan i wdrożenie zmian.

SMED (Szybka zmiana narzędzia).

Idea SMED.

Etapy wdrożenia SMED.

Narzędzia pomocnicze w realizacji SMED.

Dzień 3 – Warsztaty praktyczne - gra symulacyjna

 

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów. W ramach szkolenia gra symulacyjna Lean Play - Warsztat prezentuje w praktyce użycie podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. Każdy z kroków analizowanych podczas warsztatow prezentuje mechanizmy ciągłej poprawy wraz z podejściem Kaizen mające na celu optymalizację naszej organizacji. Każdy z uczestników może wcielić się w rolę operatora, kontrolera jakości czy logistyka, celem popatrzenia z perspektywy tych stanowisk na możliwości poprawy przepływu, procesu, ergonomii, jakości, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy stworzonej na potrzeby szkolenia firmy. Każdy z etapów kończy się podsumowaniem osiągnięć i ustaleniem kolejnych etapów w zależności od osiągnięć naszej firmy.

Prowadzący szkolenie:

Wieloletni trener, konsultant, dyrektor projektów optymalizacyjnych i koordynator Ligi Mistrzów 5S w LUQAM. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Lean Sigma Academy. Wykładowca na studiach Automotive Quality Expert oraz TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce. Konsultant w programie TPM Champion. Prowadzi projekty, audity, konsultacje i działania optymalizacyjne z zakresu Lean Manufacturing i zarządzania produkcją zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i kilkunastosobowych firmach. W ramach pracy konsultacyjnej pomagał ponad 90 firmom z różnych branż, w tym przy produkcji seryjnej i jednostkowej, w firmach usługowych (szpitale, urzędy administracji państwowej) i produkcyjnych (branża kolejowa, meblarska, automotive, przemysł lekki, poligrafia, branża spożywcza itp.). Prowadzi szkolenia wewnątrz zakładu pracy dla operatorów, kadry inżynierskiej i kierownictwa. Kieruje szczupłymi systemami zarządzania oraz prowadzi grupy warsztatowe posługujące się narzędziami Lean. Jako trener wykonał kilkaset szkoleń w fabrykach w Polsce i za granicą.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz