Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

Trudne sytuacje i dyscyplinowanie pracowników

Data: od 15-12-2014 do 16-12-2014
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie kierowane jest do osób zarządzających grupą pracowników. Uczestnicy mają szansę zrozumieć procesy zachodzące w różnych fazach rozwoju zespołu i poznać metody efektywnego wpływania na czynnik ludzki.

 

Program:

Jasne wyznaczanie reguł, zasad, procedur funkcjonowania:

- Miękkie i twarde metody gwarantujące sprawne współdziałanie (przepływ informacji, komunikacja góra-dół, dół-góra, pozioma oraz narzędzia wynikające z kodeksu pracy)

- Udzielanie pozytywnego i negatywnego feedbacku zapewniającego porządek panujący w zespole

Szacunek do lidera i współpracowników, jako warunek istnienia efektywnego zespołu

- Zarządzanie sytuacyjne: indywidualne podejście do pracownika w zależności od jego stopnia motywacji I kompetencji

Style rozwiązywania konfliktów – indywidualne podejście do trudnych sytuacji w zależności od kontekstu ludzkiego – case study

Utrzymanie dyscypliny wśród pracowników

- Trudne sytuacje wynikające z etapu rozwoju zespołu (lider-zespół, pracownik-pracownik)

Unikanie konfrontacji z problemem, jako negatywny wpływ na pracę zespołu

 

Korzyści:

Głębsze zrozumienie zasad funkcjonowania zespołu

Umiejętność konfrontacji z sytuacjami problematycznymi i znajomość metod radzenia sobie z nimi

Poznanie założeń przeprowadzania efektywnego feedbacku

Zrozumienie specyfiki pozycji lidera FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz