Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości)

Data: 22-10-2014
Liczba godzin: 7
Miejsce: Gdańsk
Cena: 780 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Potrzeba analizowania przepływu procesu z uwzględnieniem ilości operacji wymusiła zastosowanie mapowania strumienia wartości wraz z obserwacją anomalii na linii produkcyjnej. Mapowanie strumienia wartości, jak również analiza przepływu są powiązane ze sobą i jako całość dają obraz strat w procesie wytwarzania. Warsztat obejmuje przedstawienie metody analizy przepływu oraz sposób pracy ze stworzoną mapą jako narzędziem codziennej pracy. Tworzenie map przepływu procesu pozwala tworzyć kompleksowy plan działania celem jego usprawniania tak, aby minimalizować ilość operacji nie przynoszących wartości dodanej.

 

Program:

Wprowadzenie: prezentacja narzędzi używanych do przygotowywania VSM, definicje

Omówienie realnego przykładu produkcji: 10-12 ogniw produkcyjnych:

- Prezentacja danych liczbowych (zapotrzebowanie klienta (Takt Time), zdolności produkcyjne ogniw (Cycle Time), podanie czasów przezbroje

- Prezentacja i omówienie technologii

Opracowanie Mapy Przepływu Materiału

Wyznaczenie miejsc na bufory i supermarkety

Obliczenia:

- Wielkości partii

- Pojemności marketów i buforów

- Stanów minimum i max w supermarketach

Opracowanie VSM

Analiza wyników

 

Charakter: Wykładowo-praktyczny

 

Korzyści:

Praktyczne zastosowanie narzędzia VSM na przygotowanej symulacji 

Szkolenie prowadzone przez trenerów-praktyków mających duże doświadczenie w przemyśle, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mają możliwość zobaczyć praktyczne zastosowanie narzędzia VSM i korzyści z niego płynąceFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz