Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

Balanced Scorecard (Zrównoważona Karta Wyników)

Data: od 14-07-2014 do 15-07-2014
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Prowadzenie biznesu, szczególnie w dzisiejszych czasach, nie jest grą w której można liczyć na intuicję, przeczucia i przewidywania. Wymaga podejmowania odpowiedzialnych decyzji w oparciu o fakty, dane wydobyte z wnętrza firmy. Szkolenie pokazuje w jaki sposób oddzielić dane istotne od drugorzędnych i jak stworzyć z nich cały system monitorowania różnych funkcji organizacji z różnych perspektyw. Podstawą przedstawionej koncepcji jest Balanced Scorecard – Zrównoważona Karta Wyników, czyli narzędzie coraz chętniej stosowane w organizacjach o bardzo różnym profilu. Szkolnie ma formę warsztatu wykorzystującego kreatywność uczestników w celu wypracowania optymalnych metod monitorowania skuteczności funkcjonowania wirtualnego przedsiębiorstwa i twórczego konfrontowania koncepcji powstałych w tym zakresie.

 

Program:

Wprowadzenie do Balanced Scorecard

Osiem zasad strategicznego podejścia do zarządzania

Kluczowe założenia strategiczne – misja, wartości firmy, wizja

Priorytety zmiany strategicznej wyznaczające kierunek rozwoju kultury firmy

Analiza wewnętrzna i zewnętrzna firmy z wykorzystaniem Matrix SWOT/BSC

Kwestie strategiczne – wyłonienie kluczowych zagadnień strategicznych

Luki strategiczne – pierwszy krok do określenia wskaźników strategicznych

Perspektywy zrównoważonej karty wyników: finansowa, klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju

Zależności przyczynowo-skutkowe – klucz do powiązania perspektyw zrównoważonej karty wyników

Planowanie strategii firmy

Mapa strategii – budowanie świadomości zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy celami strategicznymi

Wątki strategiczne – powiązanie celów strategicznych z systemem monitorowania i pomiaru

Identyfikacja kluczowych procesów wewnętrznych oraz projektów strategicznych

Przełożenie założeń strategicznych na poziom operacyjny oraz indywidualny firmy

System zarządzania strategią w oparciu o Balanced Scorecard

Pułapki zintegrowanego systemu strategicznego zarządzania

 

Korzyści:

Wykorzystanie sprawdzonego narzędzia planowania strategicznego

Umiejętność stosowania w praktyce narzędzi analitycznych

Umiejętność mapowania strategii organizacji

Zmiana podejścia zadaniowego na podejście systemowe do zarządzania

Rozszerzenie perspektywy oceny funkcjonowania firmy – umiejętność wiązania celów strategicznych z celami operacyjnymi i ich pomiaru

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz