Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

Trening umiejętności menedżerskich

Data: od 20-10-2014 do 21-10-2014
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Głównym zadaniem kursu jest przygotowanie menedżerów do optymalnego zaangażowania czynnika ludzkiego dla zapewnienia osiągnięcia oczekiwa-nych wyników, założonych celów organizacji.


Szkolenie kierowane jest do kandydatów na menedżerów świeżo mianowa-nych menedżerów, osób, które kierują pracą innych lub chcą usystematyzo-wać wiedzę na temat managementu,

 

Zdobyta wiedza i korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

Zrozumienie złożoności zarządzania

Rozwój umiejętności elastycznego zastosowania różnych stylów zarzą-dzania w zależności od poziomu kompetencji i motywacji pracowników

Doskonalenie umiejętności stymulowania zespołu do pracy, ciągłego rozwoju i doskonalenia

Ułatwienie i przyspieszenie sukcesu w karierze kierowniczej

 

Program szkolenia:

1. Zrozumienie złożonej roli menedżera 

Prawa, obowiązki, role, odpowiedzialność, zadania

Menedżer a Przywódca – cechy wspólne i różnice w postrzeganiu roli kierowniczej

Style kierowania zespołem

2. Budowanie autorytetu menedżera

Planowanie krótko- i długoterminowe oraz zasady dobrej organizacji osobistej i pracy zespołu

Skuteczne metody wyznaczania celów

Komunikacja przełożony-podwładny

Egzekwowanie realizacji zadań

Motywowanie zespołowe i indywidualne

Utrzymanie wiarygodności i jej wpływ na motywację współpra-cowników

Feedback

3. Przeciwdziałania sytuacjom konfliktowym i mobbingowi

4. Podsumowanie i indywidualny plan działaniaFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz