Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników ISO 9001

Data: 16-10-2014
Liczba godzin: 7
Miejsce: Kraków
Cena: 680 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Program:


Głos klienta a wartość produktu

Określanie kierunku rozwoju organizacji

Planowanie celów i określanie wskaźników dla procesów

Kreowanie rozwoju organizacji

Rozwój kompetencji zawodowych

Wiedza ludzi czynnikiem przewagi konkurencyjnej

Nauka w cyklu PDCA

Nauka przez doświadczenie

Komunikacja wewnętrzna

Fazy rozwoju systemów zarządzania

Podejście funkcjonalne kontra podejście procesowe

Przepływ działań i wyrobów w ujęciu procesowym

Kluczowe parametry procesu

Kryteria oceny procesu: skuteczność, efektywność, elastyczność

 

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.

 

Korzyści:

Głębsze zrozumienie roli i obowiązków pełnomocnika w organizacji

Doskonalenie umiejętności określania celów i wskaźników dla procesów

Możliwość wyjaśnienia wątpliwości i problemów związanych z pełnieniem tej funkcji

 

Adresaci:

Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością

Auditorzy wewnętrzni

Przedstawiciele najwyższego i średniego szczebla w organizacjach z wdrożonym systemem zarządzania



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz