Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Warsztaty doskonalące dla auditorów

Data: 19-08-2014
Liczba godzin: 7
Miejsce: Kraków
Cena: 680 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Warsztaty przeznaczone są dla osób, którym nieobcy jest temat auditu wewnętrznego, znających  przynajmniej teoretycznie wymagania normy ISO 9001:2008.


Poszczególne punkty nastawione są na pogłębienie wiedzy i zrozumienia wymagań kluczowych dla prawidłowego działania systemu zarządzania jakością, pokazanie potencjalnych pułapek, czyhających na auditora oraz ukierunkowania na tworzenie faktycznej wartości, mogącej płynąć z sensownie przeprowadzonych auditów.

W programie szkolenia zawarte są ćwiczenia praktyczne, polegające m.in. na ocenie zachowania auditora w trudnych sytuacjach auditowych, a także na sprawdzeniu umiejętności myślenia analitycznego uczestników i planowania skutecznych działań zaradczych.Warsztaty przeznaczone są dla osób, którym nieobcy jest temat auditu wewnętrznego, znających  przynajmniej teoretycznie wymagania normy ISO 9001:2008.

Poszczególne punkty nastawione są na pogłębienie wiedzy i zrozumienia wymagań kluczowych dla prawidłowego działania systemu zarządzania jakością, pokazanie potencjalnych pułapek, czyhających na auditora oraz ukierunkowania na tworzenie faktycznej wartości, mogącej płynąć z sensownie przeprowadzonych auditów.

W programie szkolenia zawarte są ćwiczenia praktyczne, polegające m.in. na ocenie zachowania auditora w trudnych sytuacjach auditowych, a także na sprawdzeniu umiejętności myślenia analitycznego uczestników i planowania skutecznych działań zaradczych.

 

Program:

Kluczowe wymagania poszczególnych rozdziałów normy ISO 9001 – omówienie na podstawie obserwacji systemów zarzadzania w organizacjach o różnym profilu działalności

(ze szczególnym uwzględnieniem  tych  punktów  z poszczególnych rozdziałów normy ISO 9001, które są często źle rozumiane, realizowane bez wartości dodanej, czy też  zwracają szczególną uwagę na auditach zewnętrznych )

Siedem najczęstszych błędów związanych z auditem wewnętrznym:

1. Zapisy z auditu (np.  przesadnie skomplikowane formularze (karty niezgodności, listy kontrolne)

2. Sposób prowadzenia wywiadu (sposób zadawania pytań, nieumyślne stresowanie auditowanego, gadatliwość auditora, etc.)

3. „Wizje” auditora (przykłady sytuacji, w których auditorowi wydaje się, że coś powinno być rozwiązane w taki, a nie inny sposób, podczas gdy norma w ogóle tego nie wymaga)

4. Sposób identyfikowania i formułowania niezgodności (auditor-„myśliwy ucieszony znalezieniem niezgodności”, nieumiejętność wyjaśnienia znaczenia niezgodności, złe jej opisanie)

5. Analiza przyczyn niezgodności (płytkie identyfikowanie przyczyn, które tak na prawdę nie są przyczynami, 5Why, case study  o charakterze "detektywistycznym")

6. Planowanie działań korygujących (identyfikacja  działań, które nie likwidują niezgodności, bo nie określono prawdziwej ich przyczyny, itp.)

7. Ocena skuteczności działań podjętych po poprzednim audicie

Wartość dodana z auditu.

Ocena kompetencji auditora.

Audit wewnętrzny – narzędzie służące nie tylko potwierdzaniu zgodności z wymaganiami normy ISO 9001.

Jak zepsuć audit wewnętrzny.

 

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów i wykładów

 

Korzyści:

Głębsze zrozumienie wymagań normy od strony praktycznej, w powiązaniu z wymaganiami biznesowymi

Doskonalenie planowania, przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych

Szersze spojrzenie na rolę auditora i jego potencjalne możliwości wpływu na doskonalenie firmy

 

Adresaci:

Auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania jakością

Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakościąFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz